Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Opinia 1

Możliwości układania planów lekcji bezpośrednio przez Internet znakomicie ułatwia pracę w mojej szkole, gdzie częste zmiany planów lekcji są na porządku dziennym.

Dariusz Andrzejewski
Dyrektor, SSP 6, Września

Opinia 2

Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona łatwością korzystania i szybkością układania planów lekcji w naszej szkole. Polecam Plany Lekcji On-line każdemu nauczycielowi.

Renata Przytarska
Wicedyrektor, SSP 6, Września

Ułóż plan lekcji swojej szkoły W MINUTĘ!

Aplikacja Plany Lekcji On-line to innowacyjne narzędzie internetowe wspomagające nauczycieli i dyrekcję szkoły w uciążliwej pracy związanej z układaniem planów lekcji dla szkoły. Aplikacja, działająca całkowicie w oparciu o Internet, pozwala na ułożenie planu lekcji dowolnej szkoły w ciągu zaledwie 1 minuty!.

 

Nauczyciel bądź dyrektor szkoły, w prosty sposób definiując w aplikacji warunki brzegowe takie jak np. ilość nauczycieli, przedmiotów, godzin itp., za pomocą jednego przycisku tworzy optymalny plan lekcji dla swojej placówki. Aplikacja plany lekcji nie wymaga instalowania na jakichkolwiek komputerach, wystarczy tylko rejestracja w naszym serwisie i już po upływie jednego dnia można układać plany lekcji dla wszystkich typów placówek edukacyjnych.

Zapraszamy do skorzystania z OFERTY SPECJALNEJ, obowiązującej do końca roku szkolnego 2013/2014 z okazji uruchomienia naszego serwisu.


Dostęp przez Internet

Aplikacja Plany Lekcji On-line zapewnia szkołom wysoką efektywność pracy:

 • pełen dostęp do aplikacji przez Internet
 • z każdego miejsca na świecie
 • z każdego urządzenia z dostępem do sieci
 • dostęp do systemu zapewnia unikatowy login i hasło
 • brak konieczności jakiekolwiek instalacji i utrzymania aplikacji po stronie szkoły

Proste wprowadzanie danych

Aplikacja Plany Lekcji On-Line umożliwia użytkownikom szybkie i wygodne wprowadzanie danych:

 • dotyczących przedmiotów, klas, nauczycieli, liczby godzin lekcyjnych oraz sal
 • różne rodzaje podziałów klas lub lekcji
 • przyporządkowanie pojedynczym przedmiotom, klasom, salom i nauczycielom czasu, w którym nauczanie jest możliwe

Automatyczne generowanie planu

Na podstawie wprowadzonych warunków i parametrów aplikacja Plany Lekcji On-line w ciągu zaledwie wygeneruje kompletny plan lekcji dla szkoły. Weźmie przy tym pod uwagę komfort pracy nauczycieli, warunki organizacyjne i wymagania szkoły, w tym m.in.:

 • minimalizację liczby okienek nauczycieli, jak również liczby dni, w których nauczyciel może nauczać
 • odpowiednie rozłożenie zajęć z przedmiotu w całym tygodniu
 • przypisanie zajęć do sal
 • oraz wiele innych...

Automatyczna weryfikacja poprawności

Aplikacja Plany Lekcji On-line kontroluje generowanie planu i pomaga usunąć typowe błędy popełniane przy wprowadzaniu danych:

 • sprawdzanie ostatecznego planu pod kątem dotrzymywania wszystkich ustalonych wcześniej warunków
 • możliwość dokonywania zmian w planie
 • system automatycznych alertów w przypadku, gdy któryś z warunków zostanie naruszonyDrukowanie ułożonego planu

Aplikacja Plany Lekcji On-line pozwala na wydrukowanie wygenerowanego planu lekcji:

 • automatyczne wykonywanie tabeli dla pojedynczych klas lub nauczycieli
 • tworzenie kompletnych tabelek dla całej szkoły według klas lub nauczycieli


Elastyczny eksport ułożonego planu

Aplikacja Plany Lekcji On-line umożliwia automatyczny eksport wygenerowanego planu do różnych innych programów:

 • do PDF
 • do Excela
 • możliwość dodania eksportu wersji HTML do umieszczenia na stronie internetowej szkoły

Elastyczny cennik

Oferujemy szkołom elastyczny cennik, pozwalający korzystać z aplikacji Plany Lekcji On-line zgodnie z potrzebami szkoły przy optymalnym poziomie kosztów:

 • możliwość ułożenia planu lekcji jednorazowo
 • pakiet nielimitowany, z nieograniczoną ilością planów lekcji do ułożenia
 • możliwość skorzystania do końca 2011 roku z Oferty Specjalnej

Wysokie standardy bezpieczeństwa

Dane szkół, znajdujące się w aplikacji Plany Lekcji On-line są zabezpieczone na podobnym poziomie, jak dane znajdujące się w oprogramowaniu, z którego korzystają renomowane instytucje finansowe np. banki czy firmy ubezpieczeniowe:

 • wysokie standardy zabezpieczenia infrastruktury informatycznej
 • zabezpieczenie danych z poziomu samej aplikacji
 • zgodność z wymaganiami GIODO